7 december 2021

De voor- en nadelen van een goedkope autoverzekering afsluiten

5 min read
autoverzekering Diks

Cheerful woman controlling car with a digital dashboard, switching autopilot mode while driving a cabriolet. Smart car concept

Het afsluiten van een bepaalde verzekering is altijd een beetje vervelend. Helaas is het zo dat je vaak niet over een andere mogelijkheid beschikt. Neem nu bijvoorbeeld de autoverzekering. Deze is in Nederland net als in de andere Europese landen terug te vinden op de lijst met de verplichte verzekeringen. Dit betekent dat je niet anders kan dan ze af te sluiten. Gelukkig is het wel zo dat je de kosten van deze verzekering op verschillende manieren kan beperken. Dit gezegd hebbende is het zo dat het afsluiten van een echt goedkope autoverzekering soms voor vervelende verrassingen kan zorgen. Wil jij graag ontdekken welke voor- en nadelen er hier nu precies aan verbonden zijn? Dan is het zeker de moeite waard om je te verdiepen in de onderstaande informatie.

Wat zijn de voordelen van een goedkope autoverzekering?

Voor iedereen geldt natuurlijk dat hij of zij graag een goedkope autoverzekering wil afsluiten. Er zijn aan deze verzekering dan ook verschillende financiële voordelen verbonden. In eerste instantie geldt voor iedereen dat het afsluiten van een dergelijke verzekering uiteraard perfect mogelijk is. Dat geldt slechts in mindere mate wanneer er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de WA+ volledige cascoverzekering. Lang niet iedereen is met andere woorden zomaar in staat om deze doorgaans vrij hoge kosten op te hoesten. Dat is bij een voordelige autoverzekering veel minder het geval. 

Nog een belangrijk voordeel van een goedkope autoverzekering heeft te maken met het feit dat ze doorgaans eenvoudiger op jaarbasis kan worden betaald. Voor heel wat verzekeringnemers geldt dat ze hun duurdere autoverzekering niet in één keer kunnen betalen. Omwille van deze reden kiest men dan maar voor het splitsen van de verzekeringspremie over verschillende maanden of kwartalen. Dit is zeker een optie, alleen moet er dan wel rekening mee worden gehouden dat hier vaak extra kosten aan verbonden zijn. Deze kosten kan je dus zonder probleem voorkomen door gewoon te kiezen voor het afsluiten van een voordelige verzekering voor je auto. 

Hoe kan het eigen risico je helpen met besparen?

Er zijn best een aantal verschillende zaken die je kunnen helpen om een goedkope autoverzekering af te kunnen sluiten. Eén van deze zaken is het zogenaamde eigen risico. Het is zo dat er bij nagenoeg elk type verzekering op de markt sprake is van een bepaald risico dat door de verzekeringnemer zelf moet worden verzekerd. Wat betekent dit nu precies? Zeer eenvoudig. Stel bijvoorbeeld dat je een bepaald ongeval hebt veroorzaakt waarbij er sprake is van aangebrachte schade aan derden. De schade is begroot op een bedrag van 5.000 euro waarbij er een eigen risico bestaat van 500 euro. Dit betekent dat de verzekeraar uiteindelijk een bedrag zal uitkeren van 4.500 euro. De resterende 500 euro zal dan vervolgens door jou moeten worden betaald. 

Wanneer je een autoverzekering berekenen en wil afsluiten zal je er rekening mee moeten houden dat het eigen risico hier altijd een niet onbelangrijke bijdrage aan zal leveren. Het kan op dit vlak dan ook zeer interessant zijn om te overwegen om het eigen risico enigszins te verhogen. Op deze manier moet je dan wel meer betalen wanneer er sprake is van een schadegeval, maar daar staat tegenover dat de periodieke verzekeringspremie danig kan worden ingeperkt. Op deze manier kan je op het einde van de rit als voorzichtige chauffeur zonder twijfel heel wat geld besparen. Wil jij dus met absolute zekerheid een echt goedkope autoverzekering kunnen afsluiten voor jouw voertuig? Dan is ook dit zeker een belangrijke tip om aandacht aan te besteden.

Met welke nadelen moet je rekening houden?

Zijn er naast de voordelen van een goedkope autoverzekering ook nadelen aan verbonden? Absoluut. Op het ogenblik dat je ervoor kiest om de meest goedkope autoverzekering op de markt af te sluiten zal je uiteindelijk uitkomen bij de zogenaamde WA-verzekering. Deze verzekering moet overigens verplicht door elke eigenaar en bestuurder van geen gemotoriseerd voertuig in Nederland worden afgesloten. Voor deze voordelige verzekering geldt dat ze dan wel voor iedereen uiterst betaalbaar is, daar staat tegenover dat ze slechts een beperkte hoeveelheid aan dekkingen aanbiedt.

Bovenstaande is meteen ook het belangrijkste nadeel waarmee je wordt geconfronteerd bij een goedkope autoverzekering. Het is dan ook in de praktijk absoluut zo dat deze verzekering lang niet voor iedereen de meest interessante optie is. Mensen die bijvoorbeeld een zeer dure auto hebben aangekocht zullen meer dan waarschijnlijk helemaal niet tevreden zijn wanneer ze louter en alleen kunnen rekenen op een dekking voor schade die werd aangebracht aan derden.

Voordat je een echt voordelige autoverzekering af kan sluiten bij Diks.nl dien je, je dan ook altijd de vraag te stellen of ze wel voldoende bescherming weet te bieden. In het merendeel van de gevallen is dat niet het geval. Het spreekt echter voor zich dat je er wel altijd goed aan doet om even een vergelijking uit te voeren voordat je bijvoorbeeld een beperkt casco of een volledige cascoverzekering afsluit. Voor deze verzekeringen geldt dat ze op vlak van dekkingen mogelijks wel dichter in de buurt komen bij je eisen. Het uitvoeren van een vergelijking zorgt ervoor dat je altijd kan rekenen op de voordeligste prijs ongeacht het soort autoverzekering die je gaat afsluiten.

Wanneer is een goedkope autoverzekering dus echt wat voor jou?

Het spreekt voor zich dat iedereen de goedkoopste autoverzekering wenst af te sluiten. Er is echter een verschil tussen de meest goedkope autoverzekering die perfect aan je verwachtingen weet tegemoet te komen en de goedkoopste autoverzekering die slechts een zeer beperkt aanbod aan dekkingen weet aan te bieden. Een voordelige verzekering is voor iedereen interessant, zolang er maar kan worden gerekend op een optimale bescherming naargelang de waarde van je voertuig. Op het ogenblik dat dit verdwijnt kan je voor jezelf concluderen dat je mogelijks naar de verkeerde verzekering aan het kijken bent. Besteed je dus met andere woorden tijdens je zoektocht naar een geschikte verzekering voor je auto voornamelijk aandacht aan de kostprijs en dus niet aan de dekkingen die erdoor worden aangeboden? Dan zou dat in de praktijk zomaar eens kunnen leiden tot hele vervelende verrassingen. Deze zal je natuurlijk maar wat graag willen voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *