Wat is een bouwkundige keuring?

  • door
bouwkundigkeuring homekeur

Heel wat mensen die in het verleden een woning hebben gekocht hebben daarmee een sprong in het diepe gemaakt. Dit niet in het minst omwille van het feit dat ze er niet voor hebben gekozen om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Tegenwoordig wordt het dan ook aan elke potentiële koper aangeraden om een dergelijke keuring te laten uitvoeren. Voor heel wat mensen is het echter niet meteen helemaal duidelijk wat een dergelijke keuring nu precies inhoudt. Bovendien stelt men zich de vraag of ze de kosten die moeten worden gemaakt wel waard is. Wij zochten het voor jou uit en hebben onze conclusie hier op deze pagina voor jou samengevat. 

Wat wordt er precies gecontroleerd bij een bouwkundige keuring? 

Tijdens een bouwkundige keuring vindt er een volledige controle plaats van het pand. Dit betekent dat alle verschillende ruimtes van de kelder tot aan de zolder onder de loep worden genomen. Daarbij worden alle verschillende onderdelen visueel gecontroleerd. Dit betekent concreet dat de staat van de elektriciteit zal worden gecontroleerd, maar daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan mogelijke vochtplekken, barsten in de muren, de isolatie die al dan niet is voorzien en ga zo maar door. Het mag dan ook duidelijk zijn, een bouwkundige inspectie geeft je een uitstekend beeld van de gehele staat die je kan verwachten van het pand dat je wenst te kopen.

Wordt er bij deze keuring schade aangebracht aan het pand of niet?

Voor bepaalde controles die kunnen worden uitgevoerd bij vastgoed geldt dat er niet zelden een beetje schade door kan ontstaan. Dat bijvoorbeeld omdat bepaalde vormen van schade uitsluitend zichtbaar worden wanneer ze worden blootgelegd. Wordt de schade op dit moment dus met andere woorden nog afgedekt door andere materialen? Dan kan het van belang zijn om deze materialen te verwijderen zodat de aard en de intensiteit van de schade nauwkeurig kan worden gecontroleerd. 

Voor een bouwkundige keuring geldt dat er geen schade wordt veroorzaakt. Zoals eerder reeds aangegeven hier op deze pagina gaat het hierbij dan ook louter en alleen om een visuele keuring. Met andere woorden, er wordt alleen met het blote oog gecontroleerd. Alles wat niet kan worden gecontroleerd omdat het bijvoorbeeld zit weggestopt achter andere materialen blijft dus aan het oog onttrokken. Dit zorgt ervoor dat een bouwkundige keuring nooit over de hele lijn honderd procent zekerheid kan bieden. Daarvoor zou er immers wel schade moeten worden aangebracht. 

Hoeveel bedragen de kosten voor een bouwkundige keuring?

Tot slot zal je natuurlijk ook graag nog willen weten hoeveel de kosten bedragen die worden aangerekend voor het uitvoeren van een bouwkundige keuring. Deze kosten worden in eerste instantie vooral bepaald aan de hand van de grootte van het pand dat men wenst te kopen. Des te groter het pand, des te meer werk en dus ook tijd er zal moeten worden geïnvesteerd in de controle door Homekeur. Wat dit betreft kost een bouwkundige keuring van een vrijstaande woning dus uiteraard altijd meer in vergelijking met een keuring die moet worden uitgevoerd voor een appartement. Let op, ook de grootte van de tuin kan het prijskaartje van je bouwkundige inspectie beïnvloeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *